Miljöpolicy

Göta Hotell strävar efter att utvecklas mot en allt mer hållbar organisation.

Organisationens direkta påverkan på miljön är begränsad. De områden som vi har möjlighet att direkt påverka är:
– Arbetsresor
– Inköp av livsmedel
– Inköp av förbrukningsmaterial, kontorsmaterial och trycksaker
– Avfallshantering – vi källsorterar hotellets avfall, glas, metall, kartong och plast
– Tvätt hantering
– Matsvinn

Vi utbildar nyanställd personal i avfallssortering och uppmanar till samåkning och/eller kollektivtrafik. För oss handlar det om att förbruka resurser på ett ansvarsfullt sätt. Ägarna har det yttersta ansvaret för att miljöpolicyn är aktuell och aktiv i verksamheten.

Create a website or blog at WordPress.com