Göta Hotell drivs av företaget Svecia Travels AB (org.nr 556809-5466) som bildades 2010 och ägs av Lotta Karlsson och Anette Tilly.
Vi arbetar med bokning- och paketering samt grupparrangemang, logiförmedling till evenemang, främst Vätternrundan. Vi har styrelseuppdrag i  Motala Hamnråd och Östgöta Mat.
Lotta är ordförande i Handels- och turistnätverket i Borensberg och sitter med i  Göta kanalbolags marknadsråd. Svecia Travels AB/Göta Hotell är Officiell Partner till Göta Kanalbolag.
Vi har vårt kontor i gamla Tullkammaren i Motala hamn, där vi även driver en turistbutik året runt. 

 

 

      gota kanal liten      vatternrund150 1      motala logo    stgötamat       hamnradet

 

GÖTA HOTELL  |  Götagatan 2, 591 75 Borensberg  |   Tel 0141-20 99 00   |  info@gotahotell.se 

facebooklogga    logga instagram

Göta Hotell © 2018