Göta Hotell drivs av företaget Svecia Travels AB (org.nr 556809-5466) som bildades 2010 och ägs av Lotta Karlsson, företaget har sitt säte i Motala. Förutom paketering ingår även grupparrangemang, logiförmedling till evenemang, främst Vätternrundan. Vi har styrelseuppdrag i  Motala Hamnråd och Forsviks Varv.
Vi är moderator i Tillväxt Motalas branschråd, sitter med i Handels- och turistnätverket i Borensberg och Göta kanalbolags marknadsråd och är Officiell Partner till Göta Kanalbolag.
Vi har vårt kontor i gamla Tullkammaren i Motala hamn, där vi även driver en turistbutik året runt. 

 

 

      gota kanal liten      vatternrund150 1      motala logo    stgötamat       hamnradet

 

GÖTA HOTELL  |  Götagatan 2, 591 75 Borensberg  |   Tel 0141-20 99 00   |  info@gotahotell.se 

facebooklogga    logga instagram

Göta Hotell © 2018